Home

Fiscaal-Juridische adviezen

Verlinden Belastingadvies verzorgt fiscaal-juridische adviezen voor ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), voor de vrije beroepsbeoefenaar en in de agrarische sector. Naast directe opdrachten van ondernemers wordt het kantoor door diverse administratie- en accountantskantoren ingeschakeld voor de meer complexe advisering ten behoeve van hun eigen klantenbestand. Het bedrijf is gevestigd in Panningen, gemeente Peel en Maas (Limburg).

De meest voorkomende werkzaamheden

  • het begeleiden van bedrijfsoverdrachten, zowel bij verkoop van de onderneming aan derden als de overdracht in familieverband;
  • de omzetting van zelfstandige ondernemingen in de besloten vennootschap (B.V.);
  • het verzorgen van reorganisaties van B.V.-ondernemingen;
  • het voeren van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures;
  • de begeleiding bij de opstart van ondernemingen;
  • waarderingsvraagstukken bij ondernemingen;
  • de begeleiding bij het huren, kopen en verkopen van onroerende zaken;
  • advies bij het investeren in andere materiële vaste activa (machines, inventaris, computers, auto’s);
  • de ondersteuning en advisering van accountants en ondernemers aangaande de juiste fiscale verwerking bij het samenstellen van de jaarrekening en belastingaangiften;
Voor alle bedrijfsactiviteiten zijn correcte fiscale contracten vereist met de juiste fiscale bepalingen. Ook deze kan Verlinden Belastingadvies voor u verzorgen.

Aansprakelijkheid

Verlinden Belastingadvies B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid, behoudens voor zover onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op een uitkering geeft.

 

 

Klik hier voor ons Privacy Reglement