Home

Fiscaal-Juridische adviezen

Verlinden Belastingadvies verzorgt fiscaal-juridische adviezen voor ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), voor de vrije beroepsbeoefenaar en in de agrarische sector. Naast directe opdrachten van ondernemers wordt het kantoor door diverse administratie- en accountantskantoren ingeschakeld voor de meer complexe advisering ten behoeve van hun eigen klantenbestand. Het bedrijf is gevestigd in Panningen, gemeente Peel en Maas (Limburg).

De meest voorkomende werkzaamheden

  • het begeleiden van bedrijfsoverdrachten, zowel bij verkoop van de onderneming aan derden als de overdracht in familieverband;
  • de omzetting van zelfstandige ondernemingen in de besloten vennootschap (B.V.);
  • het verzorgen van reorganisaties van B.V.-ondernemingen;
  • het voeren van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures;
  • de begeleiding bij de opstart van ondernemingen;
  • waarderingsvraagstukken bij ondernemingen;
  • de begeleiding bij het huren, kopen en verkopen van onroerende zaken;
  • advies bij het investeren in andere materiële vaste activa (machines, inventaris, computers, auto’s);
  • de ondersteuning en advisering van accountants en ondernemers aangaande de juiste fiscale verwerking bij het samenstellen van de jaarrekening en belastingaangiften;
Voor alle bedrijfsactiviteiten zijn correcte fiscale contracten vereist met de juiste fiscale bepalingen. Ook deze kan Verlinden Belastingadvies voor u verzorgen.

Beroepsorganisatie

Peter is als Federatie Belastingadviseur ingeschreven in het Register Belastingadviseurs.

register belastingadviseurs

Aansprakelijkheid

Verlinden Belastingadvies B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid, behoudens voorzover onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op een uitkering geeft.

 

 

Klik hier voor ons Privacy Reglement